Fop Mathyusz Besemer

DatePlaceSource
Died :Bef 1614--

FatherMother
Mathys Jansz. Besemer
MarriageChildren
- Neeltje Ariensdr - - Dirck Fopsz Besemer
- - N.N. Besemer
- - Maertge Besemer
- - Marytge Besemer
- - Floris Besemer
- - Neeltje Besemer

Fop Mathyusz Besemer
-
Bef 1614
Mathys Jansz. Besemer
-
Bef 1568

-
-
Jan Jansz. Besemer
* 1485
Bef 1543


Anna Mathysdr.
-
-
-
--
-
Jan Pietersz Besemer
* Abt 1430 - Bef 17-06-1476

- - -

Mathys Jacobsz.
- - -
Maria Willem Daensdr.
- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0 -------- 04-05-2012